ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များမှကြိုဆိုပါသည်။

စက္ကူနှင့်ကတ်ထူစက်

  • အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာအချက်ပြစက်များစက်မှုပုံစံ (ကွင်းခတ်ထားသောအချက်အလက်များသည်အမှန်တကယ်စက္ကူများဖြစ်သည်) 2100 (1600) 2600 (2100) 3000 (2500) 3000 (2500) 3200 (MM) သည် Min စက္ကူ (A + B) 3200 4200 5000 × 160 1060 1060 max + 1350 1850 1850 2350 min + 280 280 280 1000 1000 280 1000 1000 1200 မိနစ်အကျယ် 1000 1200 max (MM) 140 140 140 စက္ကူအမြင့်ဆုံးစက္ကူ (C + D + C) (C + D + C) (MM) 2500 ...